WAAROM LAADPALEN IN EEN APPARTEMENTSGEBOUW NIET ZO VANZELFSPREKEND ZIJN

Syndici krijgen steeds meer vragen van medeeigenaars over de installatie van laadpalen in de ondergrondse parkeergarage van een flatgebouw.

08 november 2023

Syndici krijgen steeds meer vragen van medeeigenaars over de installatie van laadpalen in de ondergrondse parkeergarage van een flatgebouw. Is dat wel brandveilig? En hoe organiseert u zich het best? Als het van de Vlaamse regering afhangt, mogen vanaf 2029 enkel nog elektrische wagens worden ingeschreven. Ook de federale overheid kondigde vorig jaar maatregelen aan om het wagenpark in ons land te vergroenen: vanaf 2026 zullen alleen nog groene bedrijfswagens van een gunstig fiscaal regime kunnen genieten. De overheid zet daarom in op publieke laadpunten, maar het is handig als u ook thuis over een laadpaal beschikt. Bent u eigenaar van een appartement, dan is de kans reëel dat die laadpaal in de ondergrondse parkeergarage komt. Op technisch vlak hoeft dat geen probleem te zijn. “Technisch is veel mogelijk”, zegt Björn Verdoodt, woordvoerder dan netbeheerder Fluvius. “Maar in een flatgebouw woont u samen met anderen, en moet u dus rekening houden met de beperkingen van de medeeigendom”, waarschuwt Dominique Krickovic.

En dan is er ook het aspect van de brandveiligheid. “Het is niet bewezen dat de kans op brand bij een elektrische wagen groter is dan bij een verbrandingsmotor. Wel komt er meer kijken bij het blussen van een elektrisch voertuig”, weet brandpreventiedeskundige Tim Renders. Dat heeft te maken met de heroplaadbare batterij en met wat in het jargon “thermal runaway” wordt genoemd. “De oververhitting van één batterijcel is voldoende om ook de andere batterijcellen te doen opwarmen, zodat er een kettingreactie ontstaat en alle cellen in brand vliegen. Vergelijk het met een mexican wave in een sportstadion. Dat blijft ook maar doorgaan.” Vandaar dat een brandende e-wagen, eens het vuur onder controle is, ondergedompeld wordt in een container met water. Maar in een ondergrondse – en vaak moeilijk bereikbare – parkeergarage, is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Dat alles maakt dat laadpalen in een parkeergarage een complex verhaal zijn. “Syndici krijgen hier steeds meer vragen over”, zegt Kristophe Thijs (beroepsorganisatie CIB Vlaanderen). HOE PAKT U DE INSTALLATIE VAN EEN LAADPAAL HET BEST AAN? In principe kunt u zelf beslissen om een laadpaal op uw ondergrondse parkeerplaats te installeren. “Een mede-eigenaar hoeft dat niet te vragen aan de syndicus, hij moet het wel melden”, zegt advocaat Thomas Soete, die binnenkort voor VIVO opleidingen zal geven rond dit thema. “Dat moet gebeuren in een aangetekende brief aan de syndicus of de mede-eigenaars, en dit minstens twee maanden voor de start van de werken. In de brief moet een duidelijke beschrijving van de werken staan. Komt er geen reactie, dan wordt de mede-eigenaar geacht de werken te mogen uitvoeren.” De andere mede-eigenaars kunnen wel verzet aantekenen, tot twee maanden na ontvangst van de brief, maar enkel op grond van rechtmatig belang. “Dat kan bijvoorbeeld wanneer er zich al dergelijke infrastructuur in de gemeenschappelijke delen van het gebouw bevindt, of wanneer de vereniging van mede-eigenaars de werken zelf wil uitvoeren”, aldus Soete. “Individuele initiatieven leiden vaak tot grotere problemen achteraf”, stelt Krickovic. Vandaar dat het beter is om dit onderwerp collectief aan te kaarten op de algemene vergadering. “Want mogelijk moeten er bijkomende installaties in de garage geplaatst worden, zoals sprinklers of specifieke alarmen (zie verder). Het gebouw daarom collectief voorbereiden is aangeraden.”

©CIB Vastgoedflitsen 1882