Schattingen

Onze vastgoedexperten bieden u een totaaloplossing aan voor het uitvoeren van alle diensten bij verkoop of verhuur van uw vastgoed.

Bel ons vandaag nog

Onze activiteit en dienstverlening:

In het kader van het bovengenoemde stellen wij hier een greep voor uit onze service en dienstverlening:

•  particuliere schatting en advies bij de verkoop/aankoop van een onroerende goed of pand (woning, appartement, handelshuis, landhuis, hoeve, landbouwgebouw, stalling, loods, hangar, werkplaats, industrieel complex, grond eigendom, enz…);
•  de schatting inzake verdeling, familiale geschillen, echtscheidingen, …;
•  de schatting voor de inbreng in een vennootschap, voor de waardering van aandelen;
•  de schatting voor een bank of kredietinstelling in het kader van een hypothecaire lening, financiering of vastgoed leasing,…;
•  de voorafgaande schatting in het kader van de aangifte van een nalatenschap;
•  de schatting van de huurwaarde
•  de schatting als gerechtsdeskundige aangesteld door de Rechtbank of Hof inzake de hierboven genoemde disciplines;

Enkele definities:

NIEUWBOUWWAARDE : is de kostprijs van het bouwwerk bij volledige nieuwbouw volgens de regels van de kunst en met materialen die normaal gebruikelijk zijn op het ogenblik van de schatting. (ook de verzekerbare waarde genoemd)
INTRINSIEKE WAARDE : is de werkelijke waarde van de constructie zijnde de nieuwbouwwaarde min de vetusteit met daarbij de waarde van de naakte grond.

(vetusteit = de technische sleet van het gebouw)

(naakte grond = de waarde van de grond als onbebouwd beschouwd)

VENALE WAARDE IN VRIJE VERKOOP : is de waarde van de gehele eigendom bekomen of te bekomen bij een "verkoop uit de hand", deze waarde ontstaat uit de vrije markt van "vraag en aanbod". Hierbij dient voldoende publiciteit gevoerd te worden en kan de verkoop eventueel geschieden door de tussenkomst van een makelaar.
WAARDE IN OPENBARE VERKOOP : deze waarde vertegenwoordigd de prijs die men kan bekomen bij een "vrijwillige openbare" verkoop. De verkoper kan hierbij steeds het resultaat van de verkoop evalueren en eventueel de verkoop inhouden.
WAARDE IN GEDWONGEN VERKOOP : is de waarde van de eigendom die kan worden bekomen bij een openbare verkoop waarbij er steeds een definitieve toewijzing is, dit na het laatste hoger bod en het afsluiten van de procedure tot de openbare verkoop.

Contacteer ons


Even geduld aub...