Welkom bij
Geel-Blauw Immobiliën

Syndicus

Als spilfiguur binnen een mede-eigendom, beschikt de syndicus over een zeer ruim takenpakket. Concreet heeft de syndicus 3 hoofdtaken, nl. administratief beheer, financieel beheer en technisch beheer. Wij geven je graag een woordje uitleg over deze uiteenlopende taken.

Algemeen kunnen we stellen dat de syndicus naast het (laten) uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering, ook instaat voor het dagelijks beheer van de mede-eigendom.

In die optiek beschikt de syndicus over een dubbele bevoegdheid: enerzijds moet hij als ‘ondergeschikte’ beslissingen uitvoeren namens de VME (zonder dat hij zich kan uitspreken over de opportuniteit van deze beslissingen), anderzijds beschikt hij – op bepaalde vlakken – over een autonome, discretionaire beslissingsmacht (vb. het nemen van bewarende maatregelen, het bijeenroepen van buitengewone algemene vergaderingen).   

De bevoegdheden van de syndicus zijn strikt omschreven in de Appartementswet of de Wet op de Mede-eigendom. Naast deze wettelijk bevoegdheden, kan het takenpakket van de syndicus worden uitgebreid met taken die bijvoorbeeld uitdrukkelijk in het reglement van mede-eigendom zijn opgenomen.

Contacteer ons


Even geduld aub...