Bieden onder gesloten omslag

U wenst uw pand te verkopen aan de hand van de “bieden onder gesloten omslag” methode? Dat is mogelijk. Wij begeleiden u doorheen het hele proces.

Bel ons vandaag nog

Onze werkwijze

STAP 1

Samen bepalen we een realistische prijszetting, marktconforme waardebepaling

Een ImmoClee makelaar zal vrijblijvend bij jou langskomen om jouw woning te schatten, en dit vervolgens met jou bespreken. Onze makelaars kennen de markt en kunnen perfect inschatten wat jouw vastgoed waard is in verkoop, rekening houdend met verschillende factoren zoals m² prijzen, referentiepunten, afwerkingsgraad en mogelijk huurrendement. We streven naar een maximale marktconforme verkoopprijs. Op basis daarvan wordt samen met jou een minimumwaarde en een maximumwaarde bepaald.  Ook wordt er samen gekeken naar een “ Startprijs” waarop de kandidaat-kopers hun bod kunnen uitbrengen en/of éénmalig kunnen bieden.

We brengen animo op jouw vastgoed waardoor er meerdere kandidaat-kopers geïnteresseerd zijn in jouw vastgoed.

Bereiken we hierover een akkoord, dan start de samenwerking met ImmoClee.

STAP 2

Verkoopdossier wordt samengesteld

Bij de verkoop van een woning komt heel wat administratieve rompslomp kijken. Wanneer je dossier niet in orde is, kan dit een verkoop tegenhouden. Dit willen we absoluut vermijden! Bij ImmoClee mag je er op rekenen dat alle documenten opgevraagd worden en correct opgevolgd worden. Een nauwe communicatie met jouw notaris is in deze fase cruciaal.

Wij bereiden het verkoopdossier helemaal voor van A-Z.  Van samenstelling van het dossier tot en met het verlijden van de akte.

STAP 3

Hoe u voorbereiden op de verkoop

"Home sweet home": dat gevoel willen we toch allemaal? Ook de kandidaat-kopers die jouw woning straks komen bekijken! Tover jouw woning dus om tot een gezellige, verkoopklare thuis!

Checklist huis verkopen

 • Zorg voor een opgeruimd huis
 • Zorgt voor een lekkere geur

 • Zet een fruitschaal in de keuken met fruit

 • Is het winter? Zet de verwarming dan aan voor een gezellig gevoel

 • Zorg ervoor dat de woning netjes en schoon is

 • Verlucht je woning

 • Brengt licht in huis

STAP 4

Uw woning in beeld

Je hebt maar 1 kans om een goeie indruk te maken, dus doe het goed en toon jouw woning van zijn mooiste kant.

Onze huisfotografen staan dagelijks met heel veel enthousiasme klaar om elk pand te doen schitteren op beeld. Naast traditionele fotografie, creëren ze vaak een onvergetelijke virtuele tour of zweven de drones boven je woning voor een sublieme luchtfoto.

Laat je de foto’s liever nemen door een professional? Dat kan! Wij zetten graag een expertfotograaf voor je in. Dit is een extra dienst die je kan aanduiden bij het samenstellen van je Pakket.

STAP 5

Online en offline jouw pand promoten

 Bij ImmoClee ben je hiervoor aan het juiste adres. Zo zorgen wij o.a. voor: 

 • De publicatie van je pand op de 6 belangrijkste en andere gespecialiseerde immo websites in België 
 • De online aanwezigheid op Facebook (organisch en via advertenties en remarketing, Google ADS)
 • Een promotiepakket met uithangborden voor publiciteit in jouw straat
 • De promotie van je pand naar onze uitgebreide kopers databank van geïnteresseerden

STAP 6

Kijkdagen organiseren

Wij organiseren 2 kijkdagen zodat de kandidaat-kopers de woning kunnen bezichtigingen.

Het tijdstip om een bieding uit te brengen onder een gesloten enveloppe wordt tijdens de kijkdagen vermeld aan de kandidaat-kopers en ontvangen de nodige documenten om een bod, onder een gesloten omslag,  uit te brengen met vermelding de plaats, dag en uur. Ook worden deze gegevens ook op de website vermeld.

STAP 7

voorbereiding om kopers te begeleiden

Kandidaat-kopers zijn op zoek naar hun nieuwe thuis, vaak een belangrijke fase in hun leven. Wij proberen in de eerste plaats op hun gemak te stellen en geven hun het gevoel dat ze al thuiskomen.

STAP 8

Het reglement om het uitbrengen van een bod en de procedure

Dit betreft een vrijwillige biedingsprocedure.

Een bod dient een vast bedrag en bepaald bedrag te vermelden.

Biedingen waarbij een bepaald bedrag bovenop het hoogste bod wordt geboden (bijvoorbeeld ‘het hoogste bod +1€) zijn nietig en zullen niet in overweging worden genomen.

Keuzeclausule:

Ofwel: Biedingen dienen ten definitieve titel en zonder opschortende voorwaarde te worden geplaatst.

Ofwel: Biedingen kunnen onder opschortende voorwaarde(n) worden geplaatst.

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht voor zichzelf te kopen, commandverklaring is niet toegestaan.

De schriftelijke biedingen dienen bezorgd te worden aan de bemiddelende vastgoedmakelaar op hiernavolgende wijze :

aangetekend

persoonlijk met ontvangstbevestiging

gemaild te worden naar hiernavolgend mailadres ….

De biedingen worden opengemaakt door de makelaar van ImmoClee op een vastgestelde plaats, dag, uur.  Dit wordt op voorhand vermeld.

Indien er meerdere identieke hoogste biedingen zijn, zal aan de betrokken kandidaat - kopers gevraagd worden uiterlijk tegen een nieuw door de bemiddelende vastgoedmakelaar bepaald moment een hoger schriftelijk bod onder gesloten omslag uit te brengen.  Indien de biedingen opnieuw identiek zijn, wordt de procedure hernomen tot er een uniek hoogste bod is.

Elke kandidaat - koper zal op de hoogte worden gebracht door de bemiddelende vastgoedmakelaar of zijn bod al dan niet werd aanvaard door de eigenaar-verkoper en dit uiterlijk op de vervaldag van zijn of haar bod.

Door het uitbrengen van een bod én de schriftelijke aanvaarding ervan door de eigenaar-verkoper komt de verkoopovereenkomst rechtstreeks tot stand tussen de eigenaar-verkoper en de kandidaat - koper.

STAP 9

Verbintenissen van de kandidaat-koper

Elk uitgebracht bod is onherroepelijk en bindend gedurende 10 kalenderdagen vanaf het moment van het uitbrengen van het bod onder gesloten omslag.

Iedere kandidaat - koper blijft gehouden aan zijn bod gedurende deze termijn van 10 kalenderdagen, ook indien zijn bod wordt overtroffen en ongeacht de aanvaarding van een hoger bod door de verkoper. 

Indien de verkoper een bod aanvaardt binnen deze termijn van 10 kalender dagen, dient de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend te worden waarbij een voorschot van 10% van de geboden prijs wordt betaald, en dit binnen de 14 kalenderdagen na de aanvaarding van het bod. 

Bij niet-betaling van het voorschot van 10% van de geboden prijs binnen de vermelde termijn van 14 kalenderdagen wordt de overeenkomst tot aankoop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden ten laste van de in gebreke blijvende kandidaat - koper, onverminderd het recht van de verkoper om een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de geboden prijs te vorderen vanwege de in gebreke blijvende kandidaat - koper. 

STAP 10

Aanvaarding regelement

Door het uitbrengen van een bod aanvaardt iedere kandidaat - koper onvoorwaardelijk de bepalingen van dit reglement zoals bekendgemaakt op www.ImmoClee.be

Privacy

De bemiddelende vastgoedmakelaar van ImmoClee handelt steeds in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming ; (i) de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) (ii) de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en (iii) de adviezen en aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

De persoonsgegevens die door de kandidaat - koper worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door de kandidaat - koper gevraagde diensten te kunnen leveren, alsook om deze op de hoogte te brengen van nieuwe aanbiedingen.

Aansprakelijkheid

De bemiddelende vastgoedmakelaar van ImmoClee kan op verzoek van de verkoper om welke reden ook de biedingsprocedure op elk moment schorsen of stopzetten en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. 

De bemiddelende vastgoedmakelaar van ImmoClee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wanprestatie vanwege de kandidaat - koper en/of verkoper. 

Diverse bepalingen

Een kandidaat-koper mag geen handelingen ondernemen die de goede werking van het moment van bieding onder gesloten omslag verstoren of kunnen verstoren en/of het verloop van de biedingen en de biedingsprocedure op één of andere manier manipuleren of kunnen manipuleren.

Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

STAP 11

Super verkocht! Jouw makelaar van ImmoClee heeft het bod bemiddeld met de koper en verkoper

Wij zorgen ervoor dat de compromis snel wordt ondertekend door de kandidaat-kopers en starten een communicatie op bij de notarissen.

Contacteer ons


Even geduld aub...